ACSEP

Velkommen til
Agency Client Service Excellence Programme

Den skræddersyede masterclass-uddannelse for danske bureauer, der ønsker at udvikle langvarige og lønsomme relationer med deres kunder.

Hvad er Agency Client Service Excellence Programme?


Videnskaben er ikke i tvivl: Bureauers succes afhænger af kundernes tilfredshed. Der er sammenhæng mellem bureauers kundetilfredshed og evne til at frembringe det ekstraordinært gode arbejde. Der er også sammenhæng mellem bureauers kundetilfredshed og finansielle performance i form af vækst og overskudsgrad.

Forudsætningen for at få tilfredse kunder er bureauets kompetencer inden for client service excellence. Agency Client Service Excellence Programme er en masterclass-uddannelse i client service excellence, som hjælper danske bureauer med at udvikle deres kompetencer inden for client service excellence. Uddannelsen giver danske bureauer færdighederne til at udvikle langvarige og lønsomme relationer med deres kunder.

Uddannelsen varer 24 uger. Den bliver gennemført i perioden fredag den 15. september 2023 til torsdag den 29. februar 2024.

Hvad er Agency Client Service Excellence Programme?

Videnskaben er ikke i tvivl: Bureauers succes afhænger af kundernes tilfredshed. Der er sammenhæng mellem bureauers kundetilfredshed og evne til at frembringe det ekstraordinært gode arbejde. Der er også sammenhæng mellem bureauers kundetilfredshed og finansielle performance i form af vækst og overskudsgrad.

Forudsætningen for at få tilfredse kunder er bureauets kompetencer inden for client service excellence. Agency Client Service Excellence Programme er en masterclass-uddannelse i client service excellence, som hjælper danske bureauer med at udvikle deres kompetencer inden for client service excellence. Uddannelsen giver danske bureauer færdighederne til at udvikle langvarige og lønsomme relationer med deres kunder.

Uddannelsen varer 24 uger. Den bliver gennemført i perioden fredag den 15. september 2023 til torsdag den 29. februar 2024.

Hvorfor Agency Client Service Excellence Programme?​

Seneste tilgængelige viden

Uddannelsen er baseret på den seneste tilgængelige viden og litteratur om bureauers client service excellence. Uddannelsen indeholder både den seneste akademiske forskning inden for området ligesom, der er studier og litteratur fra en række internationale eksperter. 

Deltidsuddannelse

Uddannelsen er en deltidsuddannelse. Læringen er tilrettelagt, så uddannelsen kan gennemføres sideløbende med den hektiske hverdag på kontoret. Desuden indebærer uddannelsen 22 praktiske øvelser, som er tilpasset dagligdagens udfordringer med håndtering af kunder.

Blended learning

Uddannelsen er baseret på blended learning. Det vil sige, at uddannelsen kombinerer fordelene ved online og offline undervisning. Fordelen ved online uddannelse er fleksibiliteten. Så du kan tage lektionerne, hvor du vil, og når du vil. Fordelen ved offline uddannelse er bedre sparring, vidensdeling og netværk med andre deltagere.

Konkret værktøjskasse

Uddannelsen giver en konkret værktøjskasse med masser af tjeklister, cases og implementerbare modeller inden for client service excellence. Alle sammen tilpasset danske bureauer. Desuden gennemføres uddannelsen af en underviser med akademisk og praktisk erfaring fra området.

Hvem er målgruppen?​

Agency Client Service Excellence Programme er målrettet alle danske bureauer, som gerne vil udvikle langvarige og lønsomme relationer med deres kunder.

Dem som gerne vil gøre det endnu bedre end i dag. Og som er nysgerrige på, hvad der karakteriserer top performere inden for de forskellige områder af client service excellence.

Hvem kan deltage?​

Alle medarbejdere på danske bureauer, som gerne vil blive bedre til client service excellence, kan deltage på uddannelsen.

Det kan være projektlederen, som efter nogle år på bureauet har fået mere og mere ansvar for nogle af kunderne. Og nu gerne vil udvikle sig yderligere gennem en bedre forståelse af de forskellige discipliner inden for client service.

Det kan være den erfarne medarbejder, som har prøvet det meste inden for håndtering af bureau-kunder. Og nu gerne vil udfordres og inspireres med den seneste viden om langvarige og lønsomme kunderelationer.

Det kan være den ansvarlige for bureauets kunder. Der er styr på alt det grundlæggende, men nu skal bureauets performance inden for client service excellence udvikles yderligere.

Endelig kan det være den faglige specialist-leder, som gerne vil have en bedre forståelse af, hvad som driver kundernes tilfredshed og dermed bureauets succes.

Hvad er udbyttet af uddannelsen?

Udbytte for deltagerne
Udbyttet for deltagerne er fornyet inspiration og nye perspektiver på client service excellence. De får en dyb indsigt i, hvordan de kan udvikle langvarige og lønsomme kunderelationer.

Udbytte for bureauerne
Udbyttet for bureauet er en mere målrettet og fokuseret medarbejder med kendskab til den seneste viden om client service excellence.

En viden som er let at implementere på grund af de mange konkrete værktøjer. Og dermed kan konverteres til både mere tilfredse kunder samt bedre finansiel performance i form af vækst og overskudsgrad.

Fordele ved flere deltagere fra samme virksomhed
Uddannelsen er opbygget, så den kan tages af flere deltagere fra samme bureau. Fordelen herved er en fælles referenceramme og værktøjskasse på bureauet. En referenceramme og værktøjskasse, som er baseret på den seneste viden om udvikling af langvarige og lønsomme kunderelationer.

Hvad er udbyttet af uddannelsen?

Udbytte for deltagerne

Udbyttet for deltagerne er fornyet inspiration og nye perspektiver på client service excellence. De får en dyb indsigt i, hvordan de kan udvikle langvarige og lønsomme kunderelationer.

Udbytte for bureauerne
Udbyttet for bureauet er en mere målrettet og fokuseret medarbejder med kendskab til den seneste viden om client service excellence.

En viden som er let at implementere på grund af de mange konkrete værktøjer. Og dermed kan konverteres til både mere tilfredse kunder samt bedre finansiel performance i form af vækst og overskudsgrad.

Fordele ved flere deltagere fra samme virksomhed
Uddannelsen er opbygget, så den kan tages af flere deltagere fra samme bureau. Fordelen herved er en fælles referenceramme og værktøjskasse på bureauet. En referenceramme og værktøjskasse, som er baseret på den seneste viden om udvikling af langvarige og lønsomme kunderelationer.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Modul 1 – Forretningsforståelse
Hvordan får vi en bedre forståelse af kunderne og deres forretning?

Lektioner:

1A  |  Marketings funktion
1B  |  Købscentre
1C  |  Forretningsforståelse
1D  |  Account Management
1E  |  Opsummering

Modul 2 – Relationer
Hvordan udvikler vi stærkere og mere langvarige relationer med kunderne?

Lektioner:

2A  |  Kundetilfredshed
2B  |  The Art of Client Service
2C  |  Trusted Advisor
2D  |  Professionalisme
2E  |  Opsummering

Modul 3 – Konsulentsalg
Hvordan fylder vi pipelinen op med projekter til nye og eksisterende kunder?

Lektioner:

3A  |  How Clients Buy
3B  |  Pipelinen
3C  |  The Art of The Pitch
3D  |  Konsulentsalg
3E  |  Opsummering

Modul 4 – Projektlønsomhed
Hvordan realiserer vi højere timepriser for bureauets arbejde?

Lektioner:

4A  |  Scoping
4B  |  Prismodeller
4C  |  Værdibaseret prissætning
4D  |  Forhandlinger
4E  |  Opsummering

Hvad koster det?

Prisen for uddannelsen er kr. 29.800,- ekskl. moms per deltager.

Der ydes 10% rabat ved tilmelding inden 25. august 2023. Det vil sige kr. 26.820,- ekskl. moms per deltager. 

Ved flere tilmeldte fra samme virksomhed ydes kr. 1.000,- i rabat fra deltager nr. to. Derudover ydes der kr. 1.000,- i rabat til bureaumedlemmer og bureauledermedlemmer af Creative Club. Endelig ydes der kr. 1.000,- i rabat til bureauer, som har deltaget på Agency Executive Leadership Progamme.

Prisen for uddannelsen inkluderer
 • 30 videolektioner med den seneste viden om hvordan bureauer udvikler succesfulde, langvarige og lønsomme kunderelationer

 • 22 praktiske øvelser, som er udviklet og tilpasset til udfordringerne med håndtering af kunder

 • Studiemakker med samme position og udfordringer

 • Fire live sessioner med feedback fra de andre deltagere på dine egne udfordringer

 • Fire 1:1 sparringssessioner med underviser om dine egne udfordringer inden for client service

 • To fysiske undervisningsdage med fuld forplejning og mulighed for at netværke med de andre deltagere

 • Inspirationsindlæg fra tre erfarne danske CMO’s
 • Inspirationsindlæg fra tre erfarne danske CMO’s
   
 • Alt undervisningsmateriale i pdf-format

 • Adgang til alt videomateriale to måneder efter afslutning af uddannelsen

 • Værktøjskasse med tjeklister og implementerbare modeller

 • Oversigt over alt relevant litteratur om client service excellence i bureauer

 • Adgang til LinkedIn gruppe med mulighed for udveksling af tips og gode råd om praktiske udfordringer og værktøjer

 • Underviser med 14 års praktisk erfaring fra forskellige lederroller i bureauvirksomhed

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, så klik nedenfor:

Du er også velkommen til at kontakte Henrik Jensen på telefon 40 46 85 89 eller mailadressen Henrik@brandse.dk.

Tilmelding sker ved at sende en mail til Henrik@brandse.dk.